Ladislav Majoroši - profilová fotografia umelca

Ladislav Majoroši

Ako výtvarník pôsobil v rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách. Odbornú výtvarnú a pedagogickú kvalifikáciu získal dvoma vysokoškolskými štúdiami na Pedagogickej fakulte v Prešove a UPJŠ v Košiciach, ktoré  zavŕšil zložením rigoróznej skúšky.

Ladislav Majoroši ako vnímavý umelec, neunavuje „okukanými“ dielami. Má odvahu experimentovať, hľadať a predovšetkým tvoriť a nezostávať pri jednej téme. Tvorí najmä v technike  maľby akrylom alebo používa maľbu pastelom, či olejom. Maľuje, lebo ho to baví. Je to preňho spôsob, keď sa na istý čas stáva  „Stvoriteľom“ rozhodujúcim o celom procese tvorby. Ako sám hovorí, maľuje popri záhrade. Ak je počasie príjemné, radšej je vonku než v interiéri, čo znamená, že nemaľuje. Má rád humor, a ak sa mu podarí vložiť ho aspoň máličko do svojho diela, považuje to za pridanú hodnotu, s ktorou sa život žije príjemnejšie. Maľba nie je pre neho niečo zaužívané, skôr otázkou momentálneho cítenia, niekedy náhody. Mnohé diela vznikajú spontánne, k niektorým sa po čase opäť vracia. Stane sa, že ak s obrazom nie je spokojný, celý ho premaľuje a vznikne nový, iný.

Popri maľbe sa venoval aj komornej keramickej tvorbe, kreslenému humoru a videotvorbe. V jeho tvorbe a možno v celom jeho živote je dôležitá zmena a hľadanie.Tvorí pri zvukoch hudby, avšak keď sa nedarí, musí byť v ateliéri ticho.

Svoje diela samostatne vystavoval najmä v mestách východného Slovenska, ale aj v Bratislave a Martine. Tiež v zahraničí – USA, Rakúsku, Poľsku. V súčasnosti žije a tvorí  v Sečovciach.