Anna Hausová

Akademická maliarka

Od roku 1982 žije a tvorí v Prešove. V rokoch 1982 – 1996 sa venovala predovšetkým monumentálnej tvorbe do architektúry (maľba, objekt, textilná plastika), ilustračnej činnosti (spolupráca s Východoslovenským vydavateľstvom a Slovenským pedagogickým nakladateľstvom).

Od roku 1996 sa venuje hlavne voľnej tvorbe – kresbe, maľbe, objektu a inštalácii. V kresbe – predovšetkým veľkoformátovej, prevládajú baladické motívy, v maľbe abstrahované motívy krajiny a univerza, v objektoch a inštalácii myšlienka vzniku a zániku, premien ľudského tela, prechodu z dimenzie do dimenzie, často s použitím svetla na podčiarknutie významu diela.

Ďalšia výrazná myšlienka v objekte a inštalácii je téma existenciálnej neistoty súčasného človeka, hlavne ženy a jej postavenia v spoločnosti…

V rokoch 1992 – 2013 pedagogicky pôsobila na PU v Prešove, Katedre výtvarnej výchovy a umenia ako odborná asistentka pre predmety Kresba, Maľba a Textilný dizajn. Realizovala množstvo individuálnych a skupinových výstav doma a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako výtvarníčka v slobodnom povolaní.

Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a združenia Per Spectrum.