Paulína Halasová - profilová fotografia umelkyne

Paulína Halasová

Mgr. art. Paulína Halasová sa radí medzi silnú generáciu mladých maliarov. Vyštudovala maliarstvo na VŠVU, v r. 2016 navštevovala katedru maliarstva na AVU v Prahe v ateliéri Michaela Rittsteina, ktorý patrí k najvýznamnejším predstaviteľom expresívnej figurálnej maľby. Za sebou má početné výstavy v štátnych galériách. Jej maľby a socha sú v zbierke Galérie Umelcov Spiša. Maľby sa dostali do súťaži Maľba roka a Trienále portrétu.

Svoje obrazy tvorí technikou olej a akryl na plátne. Neskôr rozšírila spektrum svojej tvorby o kresby, objekty a inštalácie. Obsahovo sa zameriava na psychické prežívanie jedinca na plátne, ktoré divákovi dekóduje vizuálnymi prvkami. Citovo nabitý obsah zjemňuje sebairóniou. Halasová tak prináša úprimný rozhovor s recipientom diela.