Profilová fotografia slovenského umelca Milana Laciaka

Milan Laciak

Narodil som  sa v roku 1958 v Rožňave. Už ako malý chlapec som túžil stať sa maliarom. Veľa som kreslil, svoje obrázky som posielal na výstavy a v 70. rokoch som vyhral medzinárodnú súťaž v Berlíne. To rozhodlo o mojom štúdiu na Strednej umeleckej škole v Košiciach.

Nie všetko je v živote také jednoduché ako sny nezaťažených detských očí. Nikdy som sa nezmieril s režimom normalizovaného Československa, čo mi totalitný režim neodpustil. Doplatil som na to svojimi študijnými ambíciami. V roku 1977 som absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach –  odbor keramika, ale ďalšie dvere sa mi už zatvorili. Prispela k tomu aj naša kolektívna výstava obrazov v Košiciach, ktorú naša „vrchnosť“ neprijala a vyhodnotila ju ako protištátnu.

Výtvarné umenie však v mojom vnútri stále žilo a priebežne dávalo o sebe vedieť v podobe keramiky, ktorej som sa nepretržite venoval skoro 30 rokov, ale tiež som popri tom i maľoval.

Moja tvorba je väčšinou zameraná na krajinu, ale tiež figúru a portrét. Snažím sa len maľovať kontúry svojho autentického príbehu na plátno, aj preto sú jednotlivé obdobia mojej tvorby také rôznorodé vo svojej tematickej šírke a vizuálnom stvárnení. Niekedy sú moje obrazy v znamení dynamického kompozičného víru, inokedy sa zase rytmus upokojí a prevláda krehká rovnováha.

Maliarstvo je nespútaná zmyselnosť!

Vystavoval som: Košice (1977), Trenčín (1979), Hradec Králové (1980), Žatec (1981), Plzeň (1982), Rožňava (2002), Ostrava (2013), Vranov nad Topľou (2022), Rožňava (2023)