Andrea Zvadová - fotografia umelkyne

Andrea Zvadova

Andrea Zvadova je fotografka na voľnej nohe, ktorá sa narodila na Slovensku a momentálne žije v Londýne. Jej fotografia sa zameriava na krásu, portrét a zátišie.

Andrea má pri fotografovaní mimoriadny zmysel pre detail a rovnováhu. Jej detailné štúdie ľudských čŕt premieňajú pokožku a vlasy na abstraktné krajiny a imaginárne svety. V autorkinej tvorbe sa snúbi veľká citlivosť a minimalizmus. Oslavuje nezvyčajnú krásu, rozmanitosť a jedinečnosť v protiklade k štandardným predstavám o kráse.

Andrea získala niekoľko ocenení a upútala pozornosť v mnohých fotografických súťažiach.

Je víťazkou ocenení Portrait of Britain v rokoch 2017 a 2018, získala prvé miesto v kategórii „Telo“ na súťaži Photography Grant 2018, bola finalistkou ocenenia Royal Photographic Society v roku 2017 a prvé miesto získala taktiež v kategórii výtvarného umenia PDN LOOK v roku 2017. V apríli 2019 bola Andrea súčasťou vystavujúcich umelcov na „Month of Photography Los Angeles“. V roku 2021 si ju firma Hasselblad zvolila ako súčasť ich hrdiniek – „Hasselblad Heroines“.

Andrea pracuje s digitálnou aj analógovou fotografiou, vrátane starých alternatívnych fotografických techník. Pre svoju štúdiovú prácu používa hlavne stredný formát fotoaparátov.

Jej cieľom je vytvárať obrazy, ktoré podnecujú diváka zastaviť sa, skúmať, rozoberať a analyzovať. Odráža to, čo je skutočné, ako vnímame svet pred nami a ako vidíme samých seba. Umožňuje divákovi premýšľať o paralelných naratívoch a možnostiach, skreslených myšlienkach, ktoré by sa dali zmeniť, pokrivenom sebavedomí, celom spektre emócií, ktoré sú väčšinou také súkromné a také intímne.

Andrea vytvára obrazy s praktickými efektmi využívajúc fyziku a optiku. Používa rýchle časy uzávierky na zmrazenie obrazu a experimentuje s rôznymi farebnými materiálmi. Celá séria je vytvorená v ateliéri so štúdiovými svetlami.