Natália Junasová - profilová fotografia umelkyne v ateliéri

Natália Junasová

Natália Junasová je mladá (1990) slovenská výtvarníčka z Partizánskeho. Už v jej detstve ste si mohli všimnúť výrazný výtvarný talent a mimoriadnu detskú fantáziu. V rokoch 2005 – 2010 študovala úžitkovú maľbu na Súkromnom konzervatóriu úžitkového výtvarníctva Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a následne na tej istej škole absolvovala odbornú prípravu v odbore Propagačné výtvarníctvo, ručné spracovanie textilu. Jej maľby disponujú vysokou mierou výtvarnej abstrakcie, ktorú dosahuje pomocou obrysov zjednodušených objektov vytvorených prevažne z lineárnych ťahov a výrazných farieb. Vo svojich dielach podľa vlastných slov skúma mikrobiologické vzťahy, fungovanie rôznych javov vo svete okolo seba, venuje sa starým kultúram a ich odkazu pri pozorovaní prirodzenej ľudskej zvedavosti. Nevyhýba sa skúmaniu konzumnej spoločnosti a sociálnych vzťahov v nej a emócií v elementárnej forme. Jeho cieľom je vzbudiť reflexiu vážnych otázok pomocou pozitívnych emócií.

„Zdanlivo nesúvisiace vzťahy a emócie prepájam akousi sieťou do jedného pozitívne vnímaného celku, pretože umenie je dar vidieť svet inými očami. Prepájam mužsko-ženskú časť do jedného pozitívne vnímaného celku pretože ľudstvo by sa malo spájať a nie rozdeľovať. Tá sieť, čo vytváram na svojich dielach je ako niečo uchopiť, chytiť a ponechať si tie emócie pre seba samého a zároveň túto myšlienku vplietať medzi ostatných. Nehľadať rozdiely a inakosť ako niečo čo nepatrí do tejto spoločnosti ale vnášať harmóniu a rozhodiť siete pre pochopenie voči druhým názorom, vyznaniu či sexualite.“