Iryna Babanina - profilová fotografia umelkyne

Iryna Babanina

Iryna Babanina je ukrajinská grafička z Charkova, ktorá už dva roky žije v Prahe a navštevuje UMPRUM. Vyštudovala knižnú ilustráciu na Národnej akadémii výtvarných umení a architektúry v Kyjeve. Zvláštnu radosť jej pôsobí, keď sa z labyrintu prepletených dejov a postáv vynorí príbeh. Prevažnú časť jej tvorby zatiaľ tvoria knižné ilustrácie, ktoré prezentuje aj ako samostatné grafické cykly. Základ tvorby potom spočíva v tradičných grafických technikách, ako sú lept, litografia a sieťotlač.

V kresbe a maľbe Iryna prešla klasickým školením, čo ju viedlo aj k tvorbe portrétov a krajinomalieb. Zatiaľ najsilnejším podnetom je dvojročná stáž na pražskej UMPRUM. Tu mala možnosť osvojiť si prácu aj v ateliéroch animácie a keramiky. Rôznorodé námety pokrývajú celú škálu predmetov i symbolov, ale pri obraze považuje za základ jednu vlastnosť: jeho sviežosť. Autorka najradšej pracuje s technikou akvarelu, ktorého plynulosť a nepredvídateľnosť oživí aj ten najbežnejší motív.

Po účasti na niekoľkých kolektívnych a školských výstavných projektoch predstavila na prelome rokov 2023/2024 samostatná výstava v Skautskom inštitúte v Prahe celkom sedemnásť grafických diel pod názvom „Pod tlakom: Grafika voľná“. Autorka získala nomináciu v kategórii študentská litografia na pražskej Grafice Roku 2023.

U Iryny Babaniny je možné nechať si zhotoviť na objednávku ľudské i zvieracie portréty, rovnako ako krajinomaľby priamo z plenéra, či podľa fotografickej predlohy.