Igor Navrotskyi - profilová fotografia umelca

Igor Navrotskyi

Igor Navrotskyi je súčasný európsky umelec, ktorý sa venuje žánru figurálnej a abstraktnej maľby. Svoje diela maľuje vo svojom ateliéri, ktorý sa nachádza v Nitre v malebnom regióne Slovenska.
Narodil sa v tvorivej rodine. Jeho prvou učiteľkou mu bola mama, potom štafetu prevzala umelecká škola a následne Akadémia umení, kde sa po štúdiu v zahraničí a kombinácii výučby s umením ďalej zdokonaľoval. Na umeleckej škole a v spolupráci s umeleckými agentúrami viedol majstrovské kurzy maľby.

Zúčastňuje sa na umeleckých podujatiach a výstavách a spolupracuje s uznávanými európskymi galériami. Samostatné výstavy: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023.

Igor neustále rozvíja a zdokonaľuje svoje tvorivé schopnosti. V jeho maliarskych skicách objavuje svet ľudských emócií a zážitkov.

Na pomedzí inšpirácie, tvorivých skúseností a svojich pozorovaní sa rodia jeho diela. Vyjadruje v nich jemné vibrácie emócií a pocitov ako napríklad v sérií ženských portrétov, odhaľujúcich ženskú psychológiu prostredníctvom výtvarného umenia. Umelcove diela sa nachádzajú v súkromných a verejných zbierkach v Spojených štátoch, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Českej republike, Slovensku, Kanade a Maďarsku, Taliansku, Švajčiarsku, Anglicku a Španielsku.